Konad - косметика и парфюмерия


daniel hugo takelwerk

Стоимость в промежутке от 3114 до 17500 рублей для 12 позиций

почеу стоит купить daniel hugo takelwerk прямо сейчас

daniel hugo takelwerk описание

В любой день недели есть шанс купить daniel hugo takelwerk у одного из интернет-магазинов отобранных партнеров: litres.ru, lgcity.ru. Определитесь с вашими предпочтениями — 2 интернет-магазинов, при средней цене продукта порядка 8914.53 рублей. Согласно рекомендациям про daniel hugo takelwerk можно не задумываясь характеризовать производителя как надежную и качественную команду.

Met die titel, Takelwerk, beweeg Daniel Hugo nie net terug na die bekende beeldveld van die see en skeepvaart nie, maar verwys ook na D. J. Opperman se vers “Digter” waar die digter se arbeid uiteindelik lei na “klein stellasies vers // wat groei tot boeg en mas / en takelwerk”. Die bundel sluit verse in oor die digkuns en digterlike aktiwiteite. Die leser ervaar die wêreld van die digter deur sy oë en ore, sy sintuie, maar ook deur sy taal. Die spel-element is ook opvallend in baie verse, iets wat Hugo virtuoos met humor saamdig. Hiermee saam is ook die vernufsverse wat al sinoniem met Hugo se digterskap geword het. Talle verse staan uit vanweë die fyn ontginning van klank, woordspel & die ontplooiing van metafoor. Die verse spreek van ’n belewenis van die wêreld vasgevang tussen carpe diem en memento mori, verse oor landskappe en die heimwee van landskappe, oor natuurdinge en die mens (én die digter) se plek in die groter bestel. Dikwels word die landskappe ook bínneskappe, word hulle ingeskape.

Зачем нужен этот сайт?

Все бренды косметики

С помощью формы поиска подберите любой желаемый товар.

Сравнение стоимости

Расценки на один и тот же товар отличаются в разных магазинах.

Оформите заказ

Выбирайте лучший магазин и переходите купить по ссылке.